Har du bruge for en fødevaredokumentation?

Under hvert produkt, vil du finde en pdf fil med en fødevaredokumentation.

Egenkontrol for H.W. Larsen A/S

 • For overholdelse af gældende national og EU-lovgivning for materiale og genstande, herunder forordning 1935/2004
 • Når et nyt produkt tages ind i sortiment, skal der inden produktet oprettes i C5 sørges for at få de lovmæssige dokumentationer.
 • Indkøbsafdeling sørger for at leverandøren bliver gjort opmærksom på at H.W. Larsen skal have dokumentationen. Er leverandøren i tvivl sendes bekendtgørelsen om materiale og genstande og evt. maskindirektivet. Der skal skaffes overensstemmelseserklæring samt migrationstest på alle produkter. Ved undtagelses af træ der skal leverandøren kun skrive en overensstemmelseserklæring - ifølge fødevareregion Rødovre.
 • Dokumentationen kigges igennem og godtages den kan produktet tages ind i sortiment. Produkter der ikke har de nødvendige dokumentationer kan ikke tages i sortiment før leverandøren har dokumentationen.
 • Dokumentationen skal være dateret og skal opdateres, når der sker relevante ændringer i lovgivningen eller i sammensætningen/produktion eller andet.
 • Ved egenproduktion fortages analyser der skal udføres efter gældende lovgivning for testning.
 • Marketingsafdeling sørger for at de nødvendige filer bliver ændret til hvert vare nr. og skriver overensstemmelseserklæringen. Efterfølgende vil dokumentationen være at finde:
 • I mappen fælles/produktoplysninger/fødevaredokumentation/leverandør.
 • På hwl.dk under hvert produkt.
 • I blåt ringbind på kontor - papir fra mappen må ikke fjernes.
 • Lagerchef og Udpakningschef skal være opmærksom på om produkter der er i sortiment, ændre sig i forhold til den varer der er taget ind i sortiment. Der skal gives besked til indkøbsafdeling hvis produktet ændre sig.
 • Alle medarbejder i H.W.Larsen er gjort opmærksom på hvor de kan finde dokumentationerne og at der ikke kan tages produkter i handel før H.W. Larsen har den nødvendig dokumentation. Der kan under ingen omstændigheder afviges fra dette.

Sporbarhed af materialer og genstande:

 • Formål er at kunne fjerne ulovlige materialer fra markedet med målrettede og præcise tilbagekaldelser.
 • Det trækkes en liste ud af Acinta og C5.
 • Dato for hvornår produktet er købt og hvornår det er solgt
 • Vare nr.
 • Vare tekst.
 • Bilag/faktura
 • Antal købt og solgt
 • Leverandørens navn og adresse
 • Erhvervskundens navn og adresse
 • Liste med data samt fødevaredokumentation skal sendes til Fødevareregion Rødovre.
 • Leverandøren, erhvervskunder samt fødevareregionen Rødovre skal kontaktes omgående.
 • Hvis der er tvivl om leverandøren udsender en pressemeddelelse er H.W. Larsen forpligtiget til at gøre det.

Kontakt:

Fødevareregion Rødovre
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre
Telefon: 72 27 60 00
E-mail: stje@fvst.dk
Kontrollant: Sten Jespersen
Produktet vil omgående blive fjernet fra hylden samt på hwl.dk

Hvem gør hvad:

 • Udskriv liste: Indkøbsafdeling
 • Give instrukser til alle om at produkter XXXX trækkes tilbage.
 • Kontakt fødevareregion: Indkøbsafdeling
 • Kontakt kunder: Salgsafdeling
 • Fjerne produkt fra webshop: Marketingsafdeling
 • Fjerne produkt fra hylden: Butik og lager
 • Pressemeddelse: Direktør, salgsdirektør, indkøbschef

Alle medarbejdere i H.W.Larsen, er gjort opmærksom på, hvad der sker, når et produkt trækkes tilbage fra markedet og hvem der har ansvaret for tingene bliver sat i gang og hvem der er backup for hvem i 3 led.

Images Forordning: 1935/2004 Materiale og genstande til direkte kontakt med fødevarer.
Forordning: 2023/2006 Forordning om god fremstillingsmæssig praksis.
Regulativ:      10/2011 PlastVi bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Ved brug af webshoppen, accepteres benyttelsen cookies. Læs mere her